ANNEKE ROELEVELD

‘Geniet van de Schoonheid van het gewone’. Deze uitspraak van Robert Long is ook van toepassing op wat ik wil weergeven in mijn beelden. Het stellen mensen voor in hun leven van alledag. Ik probeer ze te treffen tijdens dat ene onbespiede, vaak veelzeggende ogenblik dat soms zo kan ontroeren.
Er valt veel te genieten!


‘Enjoy the Beauty of the Ordinary’. This statement by Robert Long is also applicable to what I want to depict in my images. They represent people in their everyday lives. I try to capture them during that one unspoiled, often significant moment that can sometimes be so moving.

There is much to enjoy!

www.anneke-roeleveld-taal.nl