ELSBETH MORRA

De schilderijen van Elsbeth zijn intuïtief en kleurrijk. De uitkomst van haar werk wordt bepaald door een mix van acrylverf, olieverf en het gebruik van gemengde technieken en materialen, mixed media genaamd.

Zij verwerkt ook graag teksten in haar schilderijen. De teksten zijn veelal geïnspireerd op songteksten, spreuken, Elsbeth’s eigen hersenspinsels of gescheurd uit kranten, tijdschriften en/of boeken.

De interactie tussen toeschouwer en kunstwerk vormt een belangrijk onderdeel in Elsbeth’s werk. De toeschouwer kan bij veel van haar werk er zelf iets aan veranderen. Dit om de afstand tussen de toeschouwer en het kunstwerk te verkleinen.


Elsbeth’s paintings are intuitive and colorful. The outcome of her work is determined by a mix of acrylic paint, oil paint and the use of mixed techniques and materials, called mixed media.

She also likes to incorporate texts into her paintings. The texts are mostly inspired by song lyrics, proverbs, Elsbeth’s own concoctions or torn from newspapers, magazines and/or books.

The interaction between viewer and artwork is an important part of Elsbeth’s work. The spectator can change a lot of her work himself. This is to reduce the distance between the viewer and the artwork.

www.elsbethmorra.com
ehmorra@gmail.com