EMELLY VELASCO

Mexicaans-Hollands beeldend kunstenaar, ontwerper, en muze, haar ervaring beweegt haar over de hele wereld; met tentoonstellingen in Amerika en Europa. Gevestigd in Nederland brengt zij folklore, metafysica, spiritualiteit, en de expressie van energieën, symmetrie in het schilderen met haar abstracte werk en diepe passie voor het sacrale vrouwelijke, het mystieke en etherische.


Mexican-Hollandese visual artist, designer, and muse, her experience move her around the globe; with exhibitions in America and Europe. Based in the Netherlands Emelly Velasco is bringing folklore, metaphysics, spirituality, and the expression of energies, symmetry in painting with her abstract work and deep passion for the sacred femenine, the mystical and ethereal.

emellyvelasco.info
contacto@emellyvelasco.info