FINEKE VAN DER VEEN

is een beeldverzamelaar die graag in series werkt. Ze maakt foto’s, bewerkt ze soms (handmatig), hangt er een wand mee vol, maakt opstellingen van objecten, documenteert, knipt, plakt, stelt zichzelf vragen, vindt soms antwoorden.

Het conceptuele heeft ze inmiddels laten vallen, dat werd te veel denken en te weinig doen. In deze fase van haar leven betekent kunst voor haar vooral het plezier ermee bezig te zijn. En te kijken, met het oog of via de camera. Naar de zee, de wolken, de mensen. Verveelt nooit.


is an image collector who likes to work in series. She takes photographs, sometimes edits them (by hand), hangs a wall full of them, makes arrangements of objects, documents, cuts and pasts, asks herself questions, sometimes finds the answers.

She has now dropped the conceptual, which became too much thinking and too little doing. In this phase of her life, art for her means above all the pleasure of working with it. And looking, either with the eye or through lens of the camera. At the sea, the clouds, the people. Never boring.