JANICE JILL

Mijn keramische reis begon in 2019 in een hele warme broeierige stad in India; New Delhi. Ik woonde hier toen een heel jaar en heb dit jaar gebruikt om me volledig op klei te storten. Na veel trial and error in een atelier dat uit golfplaten bestond en waar de apen over het dak liepen, kwam er na een maand of 9 een kandelaar uit die in mijn ogen goed genoeg was. Een emotioneel moment. Na terugkomst in Amsterdam heb ik dit tijdens de corona periode verder uit kunnen werken en inmiddels verdien ik er mijn brood mee.  Mijn werk is qua kleur geinspireerd door India; diepe uitgesproken en soms zelfs felle kleuren. Daarnaast komen twee kenmerken altijd terug; enerzijds de imperfecties die ontstaan doordat alles met de hand gemaakt is, anderzijds de dikke laag glazuur die deze imperfecties het podium geeft die het verdient. Het ambacht mag gezien worden. Ook is een groot deel van mijn werk praktisch; ik houd ervan om de items die je dagelijks gebruikt en in huis ziet staan, mooi zijn en vertellen wie je bent. Ik hoop echt dat iedereen die een werk van mij heeft dit voor de rest van zijn/haar leven zal gebruiken.  


“My ceramic journey began in 2019 in a very hot sweltering city in India; New Delhi. I lived there for an entire year and used this year to fully immerse myself in the world of clay. After much trial and error in a studio made of corrugated iron and where the monkeys walked on the roof, after about 9 months a candlestick came out that was good enough from my point of view. An emotional moment. After returning to Amsterdam I was able to deepen this process during the corona period and now I earn my living with it. My work is color-inspired by India; deep, distinct and sometimes even bright colors. Two characteristics always come back; on the one hand the imperfections that arise because everything is handmade, on the other hand the thick layer of glaze that gives the imperfections the stage they deserve. The craft may be seen. Also, much of my work is practical; I like items you use daily and to be seen in your home be beautiful and convey who you are. I truly hope that anyone who has a piece of mine will use it for the rest of his/her life.”

www.janicejill.com