JON HOUKES

Magic is everywhere

Een verhaal vertellen met foto’s genomen binnen een straal van drie kilometer rond mijn huis. Een beeld passend bij een thema om toe te voegen aan een serie. Het zien en vastleggen van het onverwachte, het vervreemdende effect van een situatie, een bijzondere ontmoeting of een detail, waarbij vorm en contrast belangrijke aspecten zijn. Het ‘onzichtbare’ zichtbaar maken in kleur of in zwart/wit. Door het combineren van meerdere beelden ontstaan als vanzelf nieuwe beelden, waarbij ik mij laat inspireren door de natuur, muziek, mythologie en poëzie. Een door omstandigheden uit de hand gelopen hobby.


Magic is everywhere

Telling a story with photos taken within a three kilometer radius of my home. An image fitting a theme to add to a series. Seeing and capturing the unexpected, the alienating effect of a situation, a special encounter or a detail, in which form and contrast are important aspects. Making the ‘invisible’ visible in color or in black and white. By combining several images, new images arise of their own accord, in which I am inspired by nature, music, mythology and poetry. A hobby that got out of hand through circumstances.

www.jonhoukes.com