JOYCE WEBER

De leidraad in mijn werk is dat ik de wereld in mij en om mij heen probeer te begrijpen. Dat proces laat ik vrij uit  horen en zien.

Ik ben van oorsprong een mono- printer met een liefde voor heldere kleuren. Vanaf mij vroege jeugd fotografeer ik en schrijf ik gedichten. Kenmerk van mijn foto’s is, dat ik fotografeer in het moment. Dichten is voor mij een vorm om het onbegrijpelijke onder woorden te brengen.

Ik hou van afwisseling en werk graag projectmatig en met verschillende materialen en thema’s. Sinds ik twee jaar geleden op de Willem de Kooning academie in Rotterdam ben aangenomen komen veel dingen in mijn werk samen in installaties. Dat is iets waar ik in de toekomst ook verder mee wil.


The guiding principle in my work is to try to understand the world within me and around me. I let that process out freely through hearing and seeing.

I am originally a mono-printer with a love of bright colors. From my early childhood I have been photographing and writing poems. Characteristic of my photographs is that I photograph in the moment. Poetry is for me a form to put the incomprehensible into words.

I love variety and like to work on projects with different materials and themes. Since I was accepted at the Willem de Kooning academy in Rotterdam two years ago, many things in my work come together in installations. That is something I would like to continue in the future as well.

www.joyceweber.nl