MARJON VAN BOECKEL

Na het afronden van de lerarenopleiding handvaardigheid heb ik van 1980 tot 2005 vooral gewerkt als keramiste. Tot 2003 heb ik daarin ook les gegeven.

Sinds 2006 leg ik mij met veel plezier toe op de techniek van het olieverf schilderen. IK heb twee leermeester gehad, Fer Hakkaart en Arnout Kilian. Ik ben vooral geïnteresseerd in het proces van het schilderen. Ik hou van de het handwerk, het ambacht. Het onderzoek naar de goede kleur en vorm en diepte. Ik maak gebruik van eigen foto’s.

Mijn thema is het leven van alledag, mensen geschilderd van achteren, zodat je niet wordt afgeleid door de persoon, maar focust op bijvoorbeeld de activiteit.  Het gaat niet mij niet om geposeerde situaties, maar eerder om toevalligheden. Toeristische kiekjes haast,

Daarnaast schilder ik stillevens en portretten. Portretten maak ik vooral in opdracht, zowel van mensen, als van honden of katten.


After graduating as a teacher in the arts I taught ceramics until 2003. From 1980 until 2005 I  mainly worked as a ceramicist. Since 2006 I find a lot of pleasure in using oil paint and perfecting that technique. I have had two main mentors/teachers for oil painting, Fer Hakkaart and Arnout Kilian. The process of painting is what interests me most. I love the craftsmanship of it and to improve my skill set. I use my own photographs for my paintings and am constantly searching for the right colours, depth and form.

My theme is every day life, people painted from behind so as not to get distracted by who the person is, but the focus lies on the activity. I don’t want to portray posed situations but rather the coincidental ones. Almost like tourist photo’s.

I also make still life and portraits. Portraits mostly in commission of people and animals.