MIRIAM L’HERMINEZ

Mijn kunst ontstaat vanuit inspiratie en ervaring in het werken en communiceren met mensen met een gevarieerde culturele achtergrond.  Dit komt voort uit 15 jaar werken in Afrika en een verhuizing naar Den Haag waar 50 % van de inwoners een zeer diverse achtergrond heeft.  De huidige tijd vormt een uitdaging om te komen tot de kern van de belangrijke waarden in ons leven en de manier waarop we naar de toekomst kijken.

De essentie van deze zoektocht is verbeeld met bruidstule als drager, een symbolisch, transparant en flexibel materiaal, tegelijkertijd kwetsbaar en sterk.


My art is created from inspiration and experience in working and communicating with people from diverse cultural backgrounds. This is the result of 15 years of living and working in Africa and a move to The Hague where 50% of the inhabitants are from very different backgrounds. These times that we live in form a challenge to get to the essence of what is important in our lives and the way we look at the future.

The essence of this search is translated into bridal tule as a substrate, a symbolic, transparent and flexible material, vulnerable but strong at the same time.

www.lherminez.com
miriam.lherminez@gmail.com