ROBERT CONRAD TE PAS

In onbewust ontstane abstracte vormen, komt diepte en betekenis slechts per toeval voor in mijn kunstwerken.

Intuïtie is de drijfveer voor al mijn creaties die bijna altijd zonder vooropgezet plan ontstaan, met telkens een verrassend en kleurrijk resultaat. Ik geef gebruikte materialen een tweede kans, dit is een belangrijk element in mijn werk.


In unconsciously created abstract forms, depth and meaning appear in my artworks only by chance.

Intuition is the driving force behind all my creations which almost always arise without a preconceived plan, with surprising and colourful results. I give used materials a second chance, this is an important element in my work.

robertconrad@planet.nl