TOSCA ROSSEWIJ

Klei is mijn materiaal. Als ik een pak klei open, open ik een pak mogelijkheden. Op dit moment ben ik volop aan het boetseren en onderzoek ik het 3d portret. Ik werk naar model of van foto’s. Bij ieder kop ben ik weer opnieuw geïnteresseerd in de vorm, de structuur, verhoudingen en ruimte. Het is alsof ik steeds weer door hetzelfde landschap loop en niet uitgekeken raak.

Doormiddel van engobe’s, oxides, wax en glazuren probeer ik uitdrukking te geven aan de gelaagdheid of om een accent te leggen op een onderdeel. Waar ik ook voor kies, steeds weer probeer ik tot een persoonlijk portret beeld te komen.


Clay is my material. When I open a pack of clay, I open a pack of possibilities. Right now I’m doing plenty of sculpting and exploring the 3d portrait. I work from a model or from photographs. With each head I am interested again in the form, the structure, proportions and space. It is as if I keep walking through the same landscape and never get bored.

By means of engobe’s, oxides, wax and glazes I try to give expression to the layering or to emphasize a part. Whatever I choose, I always try to create a personal portrait image.