VIOLET ROEST

Ik schilder al mijn hele leven, mijn stijl is abstract te noemen, maar het thema laat zich altijd herkennen. Ik houd van het twinkelende licht dat op en in het landschap valt.

Sinds 10 jaar werk ik ook met klei en gips, papier maché: dieren, mensfiguren, ze krijgen vaak een geschilderde huid….daarmee breng ik het 3D werk en het schilderen bij elkaar. Ik geef schilderlessen en 3D workshops en vind het heerlijk de ruimte te creëren waarin mensen zichzelf kunnen ontwikkelen.


I have been painting all my life, my style can be called abstract, but the theme is always recognizable. I love the twinkling light that falls on and in the landscape.

Since 10 years I also work with clay and plaster, paper maché: animals, human figures, they often get a painted skin….. In this way I bring the 3D work and painting together. I give painting lessons and 3D workshops and love to create a space in which people can develop themselves.

www.expressie.nl
info@expressie.nl