YUN XIE

Yun Xie werkt met keramiek en schilderijen.

De passie voor het maken van beelden en schilderijen komt voort uit herinneringen die meegenomen zijn uit China. Door het schilderen en vooral het werken met klei voelt zij zich vrij en verbonden met de Chinese cultuur. Hetgeen zich uit in beelden en schilderijen die altijd een specifiek Chinees karakter kennen.

Haar beelden zijn altijd gericht op mensen in hun dagelijkse omgeving. Zij houdt van het gevoel dat mensen uitstralen en laten zien. Mensen geven haar de mogelijkheid om houdingen, posities en gevoelens in beelden te vertalen. Dat geldt ook voor haar schilderijen.


Yun Xie works with ceramics and paintings.

The passion for making sculptures and paintings comes from memories brought back from China. By painting and especially working with clay she feels free and connected to the Chinese culture. This is expressed in sculptures and paintings that always have a specific Chinese character.

Her images are always focused on people in their daily environment. She loves the feeling that people radiate and show. People give her the possibility to translate attitudes, positions and feelings into images. This also applies to her paintings.