Over KopS

Kunstenaarsvereniging KopS

Kunst op Scheveningen, kortweg KopS, is opgericht door een groep kunstenaars die onderling verbinding zochten. In 2011 zijn voor het eerst de koppen bij elkaar gestoken en in 2012 werd de vereniging Kunst op Scheveningen formeel gevestigd. De vereniging telt ca 65 leden die allen wonen en/of werken op Scheveningen.

KopS voor de kunstenaars

KopS biedt de leden de gelegenheid elkaar te ontmoeten en inspireren, kennis en ervaring uit te wisselen en samen te werken. Met ieder jaar een evenement, afwisselend een Kunstroute en een thematentoonstelling, wordt gezamenlijk geëxposeerd en werk onder de aandacht gebracht. Daarnaast zijn tal van mogelijkheden elkaar te treffen; tijdens de ledenvergaderingen, museum- en atelierbezoeken en het informele maandelijkse ‘KopS kunst café’ in De Maatschappij. Ter ere van het 10-jarig bestaan heeft KopS een mooi onderling feest gevierd waarbij ieder lid door een lootje te trekken voor een ander lid een ‘KopS kunst cadeau’ maakte. Dit resulteerde in verrassende, grappige en ontroerende onderlinge verbintenissen.

KopS geeft kleur aan Scheveningen

KopS wil kunst toegankelijk maken voor de Scheveningers, van jong tot oud en hen uitnodigen deel te nemen aan culturele en/of educatieve projecten. KopS streeft ernaar jong talent podium en ruimte te geven.

Door de jaarlijkse evenementen wordt het publiek in en om Scheveningen een laagdrempelige gelegenheid geboden met kunst en de kunstenaar kennis te maken. Dit leidt steeds weer tot mooie en memorabele ontmoetingen die bijdragen aan de onderlinge verbinding op Scheveningen.

KopS en partners

KopS heeft goede banden met verschillende lokale partners waaronder Muzee Scheveningen, het Kalhuis en Eetcafé de Maatschappij. Ook met Stichting Art&Jazz wordt met enige regelmaat samengewerkt, onder andere bij de organisatie van de succesvolle tweedaagse kunstmanifestatie DuneArt.

Lid worden van KopS

KopS heeft een aannamecommissie die nieuwe aanmeldingen beoordeelt op onder meer professionaliteit, kwaliteit, ontwikkeling en productiviteit. Kunstenaars die wonen en/of werken op Scheveningen en lid willen worden, kunnen het aanmeldformulier invullen. De aanname-commissie neemt dan contact op over de te volgen procedure.