PETER WALTMAN

Wat mij inspireert en fascineert is vorm geven, met passie en plezier evenwicht zoeken en verbanden leggen. Mijn persoonlijke beeldtaal combineert het reeds bestaande met mijn ingreep Zo ontstaan schilderijen, objecten, installaties die gelaagd zijn en uitnodigen tot (inter)actie.

Vormgeven  ervaar ik als een doorlopend creatief proces dat nu eens resulteert in een toevallige rake vondst maar ook kan overgaan in een langdurige proces. In mijn werk combineer ik ambacht en techniek

Mijn motto : “ anders kijken, meer zien”.


What inspires and fascinates me is giving form, seeking balance and making connections with passion and pleasure. My personal visual language combines what already exists with my intervention. This results in paintings, objects and installations that are layered and invite (inter)action.

I experience design as a continuous creative process that sometimes results in a chance hit find but can also turn into a long-term process. In my work I combine craft and technique.

My motto: “look differently, see more”.