RESIE SCHLOOZ

Op het eerste gezicht heeft het werk van Resie Schlooz een smaakvolle en raadselachtige uitstraling. Open je je echter voor het werk, dan onthult het een diepemotionele aard die moeilijk onder woorden te brengen is: het vrijwel weerloos ondergaan van ogenschijnlijk kleine indrukken en de sterke reacties die deze oproepen.


At first glance the work of Resie Schlooz has a mysterious and tasteful appeal. If you enter into it, however, it reveals a deeply emotional content, which is difficult to put into words: it expresses an in a way defenceless absorption of seemingly small experiences and the strong reaction they trigger.

www.resie.net
info@resie.net