JOOP SCHEPERS

Gepensioneerde DGA reclamebureau die probeert om van raakvlakken met zijn werk zijn hobby te maken. Niet helemaal onsuccesvol getuige het aantal publicaties en prijzen in diverse landen.

Hij verkiest veelzijdigheid boven specialisatie. Hij doet wat hij leuk vindt. En heel soms wat hij maar ten dele leuk vindt maar toch doet. Zoals een nachtenlang bij storm op een golfbreker staan wachten op het juiste licht. En heel, heel soms wat hij helemaal niet leuk vindt, zoals een handenzelfportret.


Retired DGA advertising agency who tries to make his hobby from interfaces related to his work. Not entirely unsuccessful judging by the number of publications and awards in various countries.

He prefers versatility to specialization. He does what he likes. And very occasionally what he only partly enjoys but nevertheless does. Like standing waiting on a breakwater in a storm for nights waiting for the right light. And very, very occasionally what he doesn’t like at all, like a hand self-portrait.