RIVER DIEPHUIS

River’s kunst draait om de samensmelting van technologie, creativiteit en maatschappelijk commentaar. Zijn invloeden komen voornamelijk uit popart, postmodernisme en street art. Thema’s zoals commodificatie en de impact van menselijke activiteit op het milieu raken River diep, en hij streeft ernaar deze zorgen te weerspiegelen in zijn kunstwerken. Hij is binnen dit thema gericht op het creëren van betekenisvolle, visueel boeiende kunst die kijkers betrekt bij kritische gesprekken over de wereld waarin we leven. Hij maakt vooral gebruik van digitale fabricagetechnieken waaronder 3D-printen, lasergraveren en CNC-frezen en combineert dit ook met traditionele artistieke expressie. Zijn meeste werk is tweedimensionaal, maar wil in de toekomst zijn grenzen als kunstenaar verleggen door te evolueren naar meer driedimensionaal werk. In het dagelijks leven is River Diephuis een product ontwerper. Met zijn bedrijf R4 Design levert hij digitale fabricatie diensten aan makers en bedrijven in Nederland. Hij gebruikt kunst als een creatieve uitlaatklep.


River’s art revolves around the fusion of technology, creativity, and societal commentary. His influences primarily stem from pop art, postmodernism, and street art. Themes like commodification and the impact of human activity on the environment deeply resonate with River, and he strives to reflect these concerns in his artworks. Within this thematic framework, his focus is on creating meaningful, visually engaging art that involves viewers in critical conversations about the world we inhabit. He predominantly employs digital fabrication techniques, including 3D printing, laser engraving, and CNC milling, while also blending in elements of traditional artistic expression. Though much of his work exists in two dimensions, he aims to push the boundaries of his artistry in the future by evolving towards more three-dimensional creations. In his daily life, River Diephuis is a product designer. Through his company, R4 Design, he offers digital fabrication services to creators and businesses in the Netherlands. He uses art as a creative outlet.

https://www.instagram.com/2plus2design/