HANNE WINKLER

Hanne Winkler is een Deense kunstenares die na een aantal jaren in het buitenland nu in Den Haag woont. Haar kunst is wereldwijd tentoongesteld op kunstbeurzen en speciale tentoonstellingen. Ze verwondert zich over kleuren en patronen in stedelijke landschappen. Of het nu gaat om een skyline, een gebouw, een muur of een plank, ze vertaalt verhalen die verteld worden door rasters en composities in microklimaten van geschilderde lagen die de kijker een ontdekking van kleine details toestaan. Naast het schilderen werkt Hanne ook graag met hergebruikt papier om letters en notities te creëren in schaduwrijke, dromerige composities.


Hanne Winkler is a Danish artist who after several years abroad is now calling Den Haag home. Her art has been exhibited worldwide at art fairs and special exhibitions. She marvels at colours and patterns in urban landscapes. Be it a skyline, a building, a wall or a shelf, she translates stories told by grids and compositions into microclimates of painted layers allowing the viewer a discovery of tiny details. In addition to painting, Hanne also enjoys working with re-cycled paper creating letters and notes in shadowy, dreamy compositions.

www.Hannewinkler.com