TINEKE PORCK

In mijn werk zijn getalsverhoudingen, horizontaliteit en verticaliteit van betekenis zonder dat zuivere mathematica de hoofdrol speelt.  Er is bewust ruimte voor intuïtie en een persoonlijke toets.

“… Bij het kijken naar de schilderijen van Tineke Porck moet de toeschouwer steeds een sprongetje maken. Tineke Porck werkt in de traditie van het constructivisme, maar ze gaat anders om met de wetmatigheden van punt, lijn en vlak dan de schilders van die stroming honderd jaar geleden deden….” (Alex de Vries in MisterMotley online magazine 2021)


In my work, numerical proportions, horizontality and verticality are significant without pure mathematics playing the leading role.  There is conscious room for intuition and a personal touch.

“… When looking at the paintings of Tineke Porck, the viewer must always make a leap. Tineke Porck works in the tradition of constructivism, but she handles the laws of point, line and plane differently than the painters of that movement did a hundred years ago….” (Alex de Vries in MisterMotley online magazine 2021)

https://www.tinekeporck.nl
tinekeporck@kpnplanet.nl